Ikwilwijn.be
De centrale website voor de actieve wijnliefhebber
Jeveuxduvin.be Jeveuxduvin.be
Het beste van meer dan 30 handelaars
Wijnen zoeken
Oudere jaargangen
Handelaars
Handelaar zoeken

Mijn winkelwagentje
Zoek wijnen op naam:
  
Voor iedereen
Inloggen
Archieven
Snelnieuws
Blogs
Forum
Zoekertjes
Recepten
Wijn en gerecht
Alfabet
Links
Citaten
Boekenrubriek
Wijnbars
Proefnotities
Opleidingen
Quickpoll

De Basis
Algemeen
Wat is wijn?
Wijn bewaren
Wijn schenken
Wijn en gerecht - Algemeen

Voer voor specialisten
Thomas' hoekje

Vlaamse wijnblogdagen

Temperatuur-calculator
De ideale drinktemperatuur
Voor handelaars
Inloggen
Contacteer ons / Meer info


1 

Exportoverzicht

ExportoverzichtWijn moet natuurlijk ook verkocht worden... Een overzicht van enkele recente cijfers.

Frankrijk – Export 2012 gestegen maar toch zorgwekkend

De export van Franse wijnen steeg in 2012 tot een waarde van ruim 7,5 miljard euro. Met gedistilleerd erbij komt het totaalbedrag zelfs op 9,5 miljard en voor het eerst in de buurt van de magische 10 miljard. Wijn en gedistilleerd zijn samen goed voor 86% van de waarde van alle uitgevoerde agrarische producten en de op een na belangrijkste productgroep binnen de export na wapens.

Achter de op het eerste gezicht positieve cijfers, mede veroorzaakt door een gunstige wisselkoers van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar, het Britse pond en de Japanse yen, gaat een behoorlijk scheve situatie schuil. Champagne en Bordeaux waren in 2012 gezamenlijk goed voor 60% van de totale waarde van de uitgevoerde Franse wijnen (met resp. 31 en 29%), hoewel ze in volume maar 24% van de export uitmaakten. AOC-wijnen in het middensegment hebben het daarentegen structureel moeilijk. Hier is al jarenlang sprake van een neerwaartse spiraal. Omgekeerd waren wijnen zonder AOP/AOC (IGP en Vin de Cépage) in 2012 goed voor 46 % van het volume tegen slechts 15 % van de waarde.

De qua groei meest in het oog springende categorie wijnen was die van de zogeheten cépage wijnen – de vroegere vins de table – met vermelding van druivenras. Zowel in volume als in waarde bedroeg die groei een kwart ten opzichte van 2011. Alleen is hun bijdrage aan de waarde beperkt gebleven tot slechts een paar procent. Van alle Franse wijn is de afgelopen jaren gemiddeld minder dan 30% uitgevoerd. Voor een gezonde bedrijfsvoering zou 35 tot 40% wenselijk zijn. Maar is Frankrijk nog wel concurrerend genoeg?

Frankrijk – Champagne daalt

Producenten in de Champagne verkochten in 2012 14 miljoen flessen minder dan in 2011, een teruggang met 4,4% waar eerder nog uitgegaan was van 3%. Vooral de verkopen in november en december bleven duidelijk achter. In totaal kwam de afzet uit op 308,8 miljoen flessen in plaats van de geraamde 314 à 315 miljoen. Hiermee is 2012, afgezien van het ‘crisisjaar’ 2009 met slechts 293 miljoen flessen, het kleinste sinds 2005 in termen van volume.

De verkopen op de Franse markt, goed voor ruim 55% van het totaal, liepen met 5,6% terug tot 171 miljoen flessen, die in landen van de EU daalden met 7,1% tot 76,4 miljoen. Landen buiten Europa gaven wel een groei te zien. Een lichtpuntje is wel dat de waarde stabiel bleef met € 4,37 miljard, wat neerkomt op een gemiddelde prijs per fles van € 14,15 en een daarmee een groei van 3,9%. Beide bedragen gelden voor transacties af kelder.

Frankrijk – Crémant d’Alsace stijgt

Anders dan Champagne deed Crémant d’Alsace het in 2012 beter dan in 2011. Er werden 33,37 miljoen flessen van verkocht, 3% meer dan het jaar ervoor en een bevestiging van de al jaren gestaag opgaande lijn. Ruim 80% ervan wordt in Frankrijk gedronken. Ook de uitvoer groeide met circa 3%.

Koplopers in het buitenland zijn België, Luxemburg en Duitsland. Zowel in volume als waarde vertegenwoordigt Crémant inmiddels een kwart van de totale productie in de Alsace. Als gevolg van lage opbrengsten is de productie in 2012 overigens wat achtergebleven bij die in 2011, wat van invloed zal zijn op de verkopen in 2013.

Oostenrijk – Recordexport

De uitvoer van Oostenrijkse wijnen bereikte in 2012 een record met een volume van 47,4 miljoen liter een waarde van 132,2 miljoen euro, allebei ongeveer 5% meer dan in 2011. De cijfers zijn verrassend gelet op de toegenomen binnenlandse vraag naar wijn uit 2011 als gevolg van de erg klein uitgevallen oogst 2012.

Bij de export zet zich de al eerder ingezette trend door dat goedkope bulkwijn plaats moet maken voor duurdere gebottelde wijnen. Nam bulkwijn in 2002 nog bijna driemaal meer volume voor zijn rekening dan gebottelde wijn, tien jaar later waren de rollen omgekeerd. Nu gaat vijf keer zo veel op fles (ruim 40 miljoen liter) naar het buitenland dan in bulk (7,3 miljoen liter). Duitsland is en blijft met afstand Oostenrijks buitenlandse markt nummer 1, maar ook andere belangrijke afnemers als Zwitserland, de VS en Nederland deden het in 2012 goed.

Duitsland – Dalende export, behalve naar Nederland

De uitvoer van Duitse wijnen daalde in 2012 met 15% in volume ten opzichte van 2011. In 2011 was al iets vergelijkbaars gebeurd, toen met bijna 12%. Bijna onvermijdelijk daalde ook de waarde, met 7,8%, zij het procentueel veel minder dan qua volume.

Moraal: massawijnen verliezen sterk terrein, kwaliteitswijnen winnen aan belangstelling. Een opmerkelijke uitzondering op het algemene beeld vormen de cijfers voor Nederland, waar wel sprake was van een forse groei. Het volume steeg in 2012 met 7,5%, de waarde zelfs met 10%. De Nederlandse markt is daarmee nu de tweede markt voor Duitse wijnen geworden na de VS.

Australië – Export trekt aan

De uitvoer van Australische wijnen in 2012 heeft zowel in volume als waarde tevredenstellende cijfers opgeleverd. Ze doen vermoeden dat de export zich na een periode van terugval weer in de goede richting ontwikkelt. In 2012 ging 7,19 miljoen hectoliter Australische wijn naar het buitenland ter waarde van 1,85 miljard Australische dollar. De waarde van gebottelde wijnen steeg met 2% tot gemiddeld 4,43 dollar per liter en voor bulk met 1% tot 1,02 dollar. Ondanks de ongunstige valutakoers door de sterke Australische dollar werd in het hogere prijssegment, d.w.z. van 7,50 €/l of meer, vooral succes geboekt in de VS en China.

Zuid-Afrika – Export bereikt recordvolume

Zuid-Afrika exporteerde afgelopen jaar het recordvolume van 417 miljoen liter wijn. Dat was 17 procent meer dan in 2011 en 10 miljoen liter meer dan in het recordjaar tot nu toe, 2008. Dit resultaat is te danken aan gunstige wisselkoersen, een wereldwijde krapte op de markt en kleine oogsten in Europa, Latijns Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland.

Een commercieel minpuntje, maar wel passend binnen de globale trend, was dat 59 procent van alle uitgevoerde wijn het land in bulk verliet. De toegevoegde waarde voor de Zuid-Afrikaanse economie bleef daardoor enigszins beperkt.